i am, being, be

İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve Örnek Cümleler – 1

to be: olmak Genelde çekimlenerek kullanılır: (am,is,are) I am a teacher.  He is a good man.  That was a great moment. Who are you? My father is a worker. Olmak anlamıyla fiilimsi olarak da kullanılabilir: I want to be a doctor. Would you like to be rich one day? have: sahip olmak (çok anlamı var, …

İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve Örnek Cümleler – 1 Devamı »